Bedrijfsvoering elektrische installaties

 

Bedrijfsvoering
elektrische installaties

 

Bedrijfsvoering elektrische installaties (NEN3140)

Sinds 1998 bestaat er Arbo- wet en Regelgeving m.b.t. elektrische installaties. Deze regelgeving is in veel gemeenten / provincies niet geïmplementeerd. Hierdoor zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo), voor wat betreft elektrische installaties, onvoldoende gewaarborgd. 

 

Bedrijfsvoering elektrische installaties (NEN3140)

 

Sinds 1998 bestaat er Arbo- wet en Regelgeving m.b.t. elektrische installaties. Deze regelgeving is in veel gemeenten / provincies niet geïmplementeerd. Hierdoor zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo), voor wat betreft elektrische installaties, onvoldoende gewaarborgd. 

Technisch Adviesbureau
IJmond BV kan de implementatie van deze bedrijfsvoering elektrische installaties en het leveren van een Installatieverantwoordelijke
voor u verzorgen.
Technisch Adviesbureau IJmond BV kan de implementatie van deze bedrijfsvoering elektrische installaties en het leveren van een installatieverantwoordelijke voor u verzorgen.

Arbo- wet & regelgeving Artikel 3.4 en 3.5 - Beleidsregel 3.4 - NEN normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140

De gemeente / provincie is als eigenaar en opdrachtgever verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van gemeentelijke /provinciaal eigendommen. Naast de gebruikelijke procedures met betrekking tot het functioneren daarvan, bestaat reeds vanaf 1998 wet- en regelgeving met betrekking tot de zich daarin bevindende elektrotechnische installaties. Deze regelgeving is in veel gemeenten / provincies niet geïmplementeerd. Hierdoor zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo), voor wat betreft elektrische installaties, onvoldoende gewaarborgd. 

Arbo- wet & regelgeving Artikel 3.4 en 3.5 - Beleidsregel 3.4 - NEN normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140

 

De gemeente / provincie is als eigenaar en opdrachtgever verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van gemeentelijke /provinciaal eigendommen. Naast de gebruikelijke procedures met betrekking tot het functioneren daarvan, bestaat reeds vanaf 1998 wet- en regelgeving met betrekking tot de zich daarin bevindende elektrotechnische installaties. Deze regelgeving is in veel gemeenten / provincies niet geïmplementeerd. Hierdoor zijn de wettelijke richtlijnen met betrekking tot veilig werken (Arbo), voor wat betreft elektrische installaties, onvoldoende gewaarborgd. 

Wet- en regelgeving

De ARBO wet verplicht werkgevers tot gedocumenteerd beleid ten aanzien van de bedrijfsvoering, beheer en onderhoud van de elektrische installaties. De werknemer is verplicht zich hier aan te houden.

De regelgeving met betrekking tot bedrijfsvoering van elektrische installaties is gebaseerd op de Arbowetgeving. Art 3.4 en 3.5 geven duidelijk weer wat de verplichtingen zijn ten aanzien van de elektrische installaties, maar ook voor wat betreft werken met, aan of in de nabijheid van de elektrische installaties.

Richtlijnen met betrekking tot de operationele veiligheid zijn omschreven in de NEN 3140. Deze richtlijn geeft een praktische invulling van de Arbo-wetgeving Beleidsregel 3.4 Arbobesluit.

Bedrijfsvoering elektrische installaties is geregeld in de normen NEN-EN 50110-1, de algemene Europese bepalingen en NEN 3140 aanvullende Nederlandse bepalingen.

Onder bedrijfsvoering wordt verstaan alle handelingen die noodzakelijk zijn om de elektrische installatie onder normale en abnormale omstandigheden te kunnen laten functioneren.

Definitieomschrijving conform bepaling 3.2.2 van NEN-EN 50110: "Iemand die is (schriftelijk) aangewezen als direct verantwoordelijk persoon voor de bedrijfsvoering van de elektrische installatie. Voor zover noodzakelijk mogen delen van deze verantwoordelijkheid worden overgedragen aan anderen."

Een periodieke inspectie van de elektrische installatie maakt deel uit van de bedrijfsvoering en wordt er gecontroleerd of de elektrische installatie tenminste nog voldoet aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in een aantal gevallen verwacht wordt dat deze periodieke inspectie wordt uitgevoerd.

In bepaling 3.2.2 van NEN-EN 50110 vinden we dat de elektrische installatie onder de verantwoordelijkheid moet vallen van de installatieverantwoordelijke.

Blijft de werkgever hierin in gebreke dan blijft hij of zij te allen tijde zelf verantwoordelijk.

De installatieverantwoordelijke valt tevens onder de toezichthoudende functies zoals genoemd in de Arbo-wet, artikel 3 lid 2 en artikel 8 lid 4.

Geldende eisen:

  • Slechts één persoon of mag worden aangewezen als installatieverantwoordelijke
  • Alle bevoegdheden en middelen die nodig zijn voor een goede uitoefening van deze functie / taak moeten worden verleend.
     
Technisch Adviesbureau IJmond B.V. kan de implementatie van deze bedrijfsvoering elektrische installaties conform de NEN 3140 / NEN-EN50110 en het leveren van een (externe) installatieverantwoordelijke voor u verzorgen.

Heb je ons advies nodig?

Technisch Adviesbureau IJmond is gespecialiseerd in het coördineren, begeleiden en controleren van technisch gerelateerde projecten met als belangrijkste doel: kwalitatief hoogwaardige realisatie tegen reële kosten. 

Heb je ons advies nodig?

 

Technisch Adviesbureau IJmond is gespecialiseerd in het coördineren, begeleiden en controleren van technisch gerelateerde projecten met als belangrijkste doel: kwalitatief hoogwaardige realisatie tegen reële kosten. 

 

 

Technisch Adviesbureau IJmond B.V.

Bezoekadres
Wateringweg 137
2031 EG Haarlem

Postadres
Postbus 202
1970 AE IJmuiden