Directievoering & toezicht

 

Directievoering & toezicht

 

Project realisatie

Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Janze Projectmanagement de belangen van de opdrachtgever. Binnen de overeengekomen bevoegdheden bewaakt de directievoerder de contractuele afspraken met de aannemer en fungeert de toezichthouder als gedelegeerd opdrachtgever bij b.v. Openbare Verlichting of Verkeers Regel Installatie (VRI) projecten.

De uitvoering van multidisciplinaire uitvoeringsprojecten vergt bijzondere aandacht en deskundigheid. Onze business omvat zowel advies als dienstverlening en wordt ingeroepen in diverse contractvormen w.o. RAW standaard en UAV.

Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Janze Projectmanagement de belangen van de opdrachtgever. Binnen de overeengekomen bevoegdheden bewaakt de directievoerder de contractuele afspraken met de aannemer en fungeert de toezichthouder als gedelegeerd opdrachtgever. 

 

Project realisatie

 

Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Janze Projectmanagement de belangen van de opdrachtgever. Binnen de overeengekomen bevoegdheden bewaakt de directievoerder de contractuele afspraken met de aannemer en fungeert de toezichthouder als gedelegeerd opdrachtgever bij b.v. Openbare Verlichting of Verkeers Regel Installatie (VRI) projecten.

 

De uitvoering van multidisciplinaire uitvoeringsprojecten vergt bijzondere aandacht en deskundigheid. Onze business omvat zowel advies als dienstverlening en wordt ingeroepen in diverse contractvormen w.o. RAW standaard en UAV.

Tijdens de realisatiefase van een project vertegenwoordigt Janze Projectmanagement de belangen van de opdrachtgever. Binnen de overeengekomen bevoegdheden bewaakt de directievoerder de contractuele afspraken met de aannemer en fungeert de toezichthouder als gedelegeerd opdrachtgever.

Met een proactieve
benadering helpen we problemen in de uitvoering te voorkomen en het
projectteam zo efficiënt mogelijk te laten
functioneren.
Met een proactieve 
benadering helpen we problemen in de uitvoering te voorkomen en het 
projectteam zo efficiënt mogelijk te laten 
functioneren.

Directievoering

Tot onze werkzaamheden op het gebied van directievoering en toezicht behoren ook de inrichting van de projectorganisatie, advisering over meer- en minderwerk en ingediende betalingstermijnen, documentatiebeheer, het opstellen van periodieke financiële overzichten en de opleveringsprocedure.

Directievoering

 

Tot onze werkzaamheden op het gebied van directievoering en toezicht behoren ook de inrichting van de projectorganisatie, advisering over meer- en minderwerk en ingediende betalingstermijnen, documentatiebeheer, het opstellen van periodieke financiële overzichten en de opleveringsprocedure.

Heb je ons advies nodig?

Technisch Adviesbureau IJmond is gespecialiseerd in het coördineren, begeleiden en controleren van technisch gerelateerde projecten met als belangrijkste doel: kwalitatief hoogwaardige realisatie tegen reële kosten. 

Heb je ons advies nodig?

 

Technisch Adviesbureau IJmond is gespecialiseerd in het coördineren, begeleiden en controleren van technisch gerelateerde projecten met als belangrijkste doel: kwalitatief hoogwaardige realisatie tegen reële kosten. 

 

 

Technisch Adviesbureau IJmond B.V.

Bezoekadres
Wateringweg 137
2031 EG Haarlem

Postadres
Postbus 202
1970 AE IJmuiden